...

Масло за амортисьори и вилки RAVENOL Very Heavy 20W 1L

22.32 лв.

Масло за амортисьори и вилки RAVENOL Very Heavy 20W 1L e разработено на основата на минерални масла, предназначено за всички вилки на мотоциклети. Маслото се характеризира с висок и стабилен индекс на вискозитет, както и с висока корозионна защита. Ефективните добавки предлагат отлична антикорозионна защита дори при екстремни товари. Поведението към  уплътнителните материали е неутрално. RAVENOL FORKOIL Very Heavy 20W е разработено за използване във всички компоненти на шасито на двуколесните превозни средства и предлага добри енергийни характеристики.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.