...

Масло MOTUL 5100 4T 10W40 – 4 литра

(1 клиентски отзив)

78.65 лв.

Масло MOTUL 5100 4T 10W40 – 4 литра Полусинтентично смазочно масло, разработено с технологията Technosynthese ® на базата на естери. Гарантира противоизносни свойства, подобряване на защитата на предавките и удължава продължителността на живота. Стандартен вискозитет, препоръчван от световните мотоциклетни производители

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.