...

Масло ORLEN OIL TRAWOL 2T GREEN 1L

21.00 лв.

Масло ORLEN OIL TRAWOL 2T GREEN 1L е полусинтетично бездимно масло за 2-тактови двигатели на градинска техника от различни производители, включително Husqvarna и STIHL. Отлично се смесва с горивото и предлага максимална защита при всички условия на експлоатация. Прилага се в съотношение 2% от горивото (1:50), освен ако производителя не препоръчва нещо различно.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.