...

Масло Aral Turboral 10w40 – 20 литра

(1 клиентски отзив)

208.80 лв.

Масло Aral Turboral 10w40 – 20 литра е полусинтетично двигателно масло предназначено за тежкотоварни превозни средства маслото, което е произведено на базата на Aral Synth-Technology за висока производителност на маслото в двигателя за взискателни условията на шофиране. То е предназначено за смесен автопарк – т.е. както за товарни, така и за лекотоварни и леки дизелови двигатели.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.