...

Масло BARDAHL ХТEC TRUCKS 5w30 – 20L

(1 клиентски отзив)

531.00 лв.

Масло BARDAHL ХТEC TRUCKS 5w30 – 20L е синтетично висококачествено масло за камиони, автобуси, тежкотоварни превозни средства, оборудвани с дизелови двигатели, създадено с помощта на нови високотехнологични добавки. Намалява триенето и образуването на утайки, намалява консумацията на масло. Много добри почистващи  и разпръскващи свойства, висок вискозитетен индекс.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.