...

Масло ENEOS GRAND-FA 15W40 1L

(1 клиентски отзив)

13.65 лв.

Двигателно масло ENEOS GRAND-FA 15W40 1L е универсално моторно масло с отлична почистваща способност, разработено, за да отговаря на разнообразието от изисквания за емисии на масло и отработили газове за повишаване на вискозитета и износване. Той е особено подходящ за приложения със смесен флот, като бензинови, LPG и дизелови двигатели, със или без турбокомпресори и / или каталитичен преобразувател.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.