...

Масло ENEOS GRAND-FA 20W50 4L

(1 клиентски отзив)

50.05 лв.

Двигателно масло ENEOS GRAND-FA 20W50 4L е традиционно масло за дизелови двигатели, осигуряващо оптимално смазване за по-стари леки автомобили и леки търговски превозни средства, оборудвани с бензинови, LPG и дизелови двигатели. Подходящ за двигатели с турбокомпресор, многоклапанна технология и каталитичен преобразувател, той също така съдържа специални добавки, които предотвратяват сгъстяването на маслото поради окисляване, дори при високи температури. Благодарение на стабилния подобрител на индекса на вискозитет, вискозитетът едва ли ще намалее: в резултат на това това масло също ще изгради силен филм между движещите се части.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.