...

Масло RAXOL ECO TD 15W40 за камиони 60 литра

(1 клиентски отзив)

765.00 лв.

Масло RAXOL ECO  TD 15W40 е висококачествено минерално двигателно масло, което е предназначено да отговори на най-новите европейски и американски спецификации на производителите на най-популярните световни дизелови двигатели. AXOL ECO TD 15W-40 е подходящо за Euro II, Euro III и някои Euro IV двигатели.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.