...

Масло TOTAL RUBIA 8900 10W40 – 20 литра

(1 клиентски отзив)

239.45 лв.

TOTAL RUBIA 8900 10W40 20 литра представлява полусинтетично масло, което е изключително подходящо за дизелови двигатели на камиони. То е разработено с цел запазване на оригиналните показатели на двигателя. Полусинтетично масло ТОТАЛ за камиони.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.