...

Масло TOTAL RUBIA OPTIMA 1100 FE 10W30 – 20L

272.00 лв.

Масло TOTAL RUBIA OPTIMA 1100 FE 10W30 – 20 литра е синтетично масло с ниско съдържание на SAPS за дизелови двигатели, подходяща за тежкотоварни приложения по пътищата, с технология за икономия на гориво, базирана на най-новата спецификация CK-4.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.