...

Масло VALVOLINE PREMIUM BLUE GEO LA 40 208L

(1 клиентски отзив)

3,313.44 лв.

Масло VALVOLINE PREMIUM BLUE GEO LA 40 208L – първокласно конвенционално тежкотоварно моторно масло, проектирано да осигурява напреднали характеристики в стационарни двигатели с природен газ Cummins с висока турбокомпресорна система, запалени с искри. Premium Blue GEO-LA SAE 40 е първокласно конвенционално двигателно масло с ниско съдържание на пепел, одобрено от Cummins и формулирани с първокачествени парафинови основни запаси и добавъчни компоненти за осигуряване на отлично смазване на двигатели с газово гориво.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.