...

Масло RAVENOL EURO VI Truck 10W40 20L

(1 клиентски отзив)

309.97 лв.

Масло RAVENOL EURO VI Truck 10W40 20L e висококачествено полусинтетично “Low SAPS” моторно масло, произведено с най-нова технология и изключителен пакет добавки. Това горивоспестяващо масло е разработено основно за тежконатоварени дизелови двигатели, работещи при най-тежки условия.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.