...

Масло RAVENOL FET Fuel Efficiency Truck 5W30 208L

4,442.88 лв.

Масло RAVENOL FET Fuel Efficiency Truck 5W30 208L  е синтетично всесезонно двигателно масло тип long life, икономисващо гориво, с HTHS вискозитет между 2,9 cP и 3,2 cP.Маслото е специално разработено за най-новото поколение турбодизелови двигатели на камиони.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.