...

Масло RAVENOL Low Emission Truck 10W40 5L

261.06 лв.

Масло RAVENOL Low Emission Truck 10W40 5L e всесезонно многофункционално масло, клас SHPD (Super High Performance Diesel), което е разработено следвайки съвременните стандарти за изгорели газове – Euro V и Euro VI. Използва се в дизелови двигатели на изключително тежкотонатоварени камиони.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.