...

Грес високо температурна без точка на втечняване (HTX) BARDAHL BAR-1770 – 400ml

(1 клиентски отзив)

35.55 лв.

Грес високо температурна без точка на втечняване (HTX) BARDAHL BAR-1770 – 400ml  – BARDAHL HTX Grease e високотемпературна грес, формулирана от синтетични агенти и силикагел за дългосрочно смазване на лагери, палети, фуги, подложени на високи температури и високо налягане в промишлеността.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.