...

Грес за много ниски температури (BT-54) BARDAHL BAR-1570 – 410ml

21.78 лв.

Грес за много ниски температури (BT-54) BARDAHL BAR-1570 – 410ml – Грес за много ниски температури на основата на калциев сапун.

Ниско температурна (- 54С) Бързооборотна грес, успешно използвана по време на мисии в Антарктида

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.