Грес за много ниски температури (BT-54) BARDAHL BAR-1570 – 410ml

19.44 лв.

Грес за много ниски температури (BT-54) BARDAHL BAR-1570 – 410ml – Грес за много ниски температури на основата на калциев сапун.

Ниско температурна (- 54С) Бързооборотна грес, успешно използвана по време на мисии в Антарктида

Грес за много ниски температури (BT-54) BARDAHL BAR-1570 - 410ml
Грес за много ниски температури (BT-54) BARDAHL BAR-1570 – 410ml

19.44 лв.