...

Грес MOBIL UNIREX N EU5 0.39кг.

(1 клиентски отзив)

16.00 лв.

Грес MOBIL UNIREX N EU5 0.39кг. – гресите от серия UNIREX ™ N са висококачествени  продукти, подходящи за високотемпературно обслужване в лагери на подвижни елементи. Тези универсални греси могат да се използват в широк спектър от индустриални приложения и са особено препоръчителни за смазване на електродвигатели.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.