...

Лубрикант деблокиращ многофункционален BD-50 BARDAHL BAR-3321- 500ml

17.73 лв.

Лубрикант деблокиращ многофункционален BD-50 BARDAHL BAR-3321- 500ml – BD 50 е многоцелеви препарат, съставен от базово синтетично масло и система от инхибитори проникващи и предпазващи от ръжда и корозия, чрез изолиране на влагата.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.