...

Лубрикант за дърво BARDAHL BAR-4447- 400ml

(1 клиентски отзив)

13.18 лв.

Лубрикант за дърво BARDAHL BAR-4447- 400ml – Мазен лубрикант който предпазва дървени части, които са плътно свързани или се трият с пластмасови, метални или гумени повърхности. Не съдържа силикон, може да се боядисва. Елиминира шумове и скърцане.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.