...

Лубрикант за отвиване (проникващ) BARDAHL BAR-1122 – 500ml

(1 клиентски отзив)

20.38 лв.

Лубрикант за отвиване (проникващ) BARDAHL BAR-1122 – 500ml – Многофункционален почистващ продукт, изработен от синтетични и парафинови (без силикон) масла плюс система от органични инхибитори. Предпазва от ръжда и корозия, изолира и отблъсква влагата.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.