...

Лубрикант (проникващ) BARDAHL BAR-1390- 200ml

(1 клиентски отзив)

15.21 лв.

Лубрикант (проникващ) BARDAHL BAR-1390- 200ml – Може да се използва във всякакво положение. Не е мазен, не е течен. Против корозия.
Оптимално смазване благодарение на флуидността му и високата проникваща способност. Вътрешно и външно използване.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.