...

Медна грес K2 Cooper Grease K2401 20g

(1 клиентски отзив)

5.00 лв.

Медна грес K2 Cooper Grease K2401 20g – Високотемпературна медна грес, която трайно предотвратява задържането и корозията на металните повърхности за лесно разглобяване. Често се използва за свързване на части в изключително трудни условия, като болтове на изпускателния колектор, болтове на главата, болтове на турбокомпресора, резбови свещи, спирачни комплекти. НЕ е подходящ за смазване на циклично работещи части.

Грес K2 B401 медна / K2401 20g
Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.