...

Преобразувател на ръжда BARDAHL BAR-9440- 1L

32.85 лв.

Преобразовател на ръжда BARDAHL BAR-9440- 1L – Специално разработен за третиране на корозирали стоманени повърхности. Bardahl Преобразувател на ръжда е лесен за употреба еднокомпонентен продукт. Може да се използва и с превантивна цел върху неокислени детайли. Незабавно спира образуването на ръжда и осигурява дълготрайна и сигурна защита.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.