...

Смазка MANNOL Chain Lube 7901- 200ml

8.71 лв.

Смазка MANNOL Chain Lube 7901- 200ml е изцяло синтетична бяла смазка под формата на аерозол за високонатоварени и високоскоростни задвижващи вериги на мотоциклети, ATV, скутери и други моторни превозни средства, както и велосипеди. Подходящ за всички видове вериги (О-пръстен, X-пръстен, W-пръстен).

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.