...

Специална водоустойчива грес RAVENOL Marinefett 0.400kg

16.00 лв.

Специална водоустойчива грес RAVENOL Marinefett 0.400kg е жълто-зелена, флуоресцентна грес устойчива на морска вода. Базирана на специални, калциеви сапуни и високо вискозно синтетично базово масло, както и специално избрани активни съставки за защита от окисляване, ръжда и корозия. RAVENOL Marinefett е изключително водоустойчива и особено устойчива срещу измиване на лагери, плъзгащи се точки и метални повърхности. RAVENOL Marinefett осигурява защита срещу корозия на корабни части, които са изложени на морска вода. Предпочитана грес за използване в морския сектор.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.