...

Спрей МОТТЕС против замърсяване на вериги – 200ml

25.00 лв.

Спрей МОТТЕС против замърсяване на вериги 200ml е продукт за вериги,  съдържащ ревитализант и PTFE (тефлон), специално разработен за справяне със замърсяванията и особенно с вода. Използва се за смазване и защита на мотовериги.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.