...

Суха тефлонова грес TF Dry BARDAHL BAR-1812 – 500ml

(1 клиентски отзив)

25.56 лв.

Суха тефлонова грес TF Dry BARDAHL BAR-1812 – 500ml  представлява суспензия от PTFE(тефлон)  и нехлориран бързосъхнещ разтворител. Чисто смазващо вещество образуващо дълготраен сух филм върху различни повърхности: метал, пластмаса, каучук, дърво и др. Не оцветява, може да се използва в текстилна промишленост, печатници, канцеларски материали, картонажни фабрики и т.н.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.