...

Компресорно масло MOBIL RARUS 425 – 20L

(1 клиентски отзив)

238.00 лв.

Компресорно масло MOBIL RARUS 425 – 20L е първокласно смазочно масло за безпепелни въздушни компресори, проектирани да отговарят на строгите изисквания на големите производители на компресори. Маслата от тази серия са формулирани с висококачествени минерални базови масла и високоефективна система от добавки, предназначени да осигурят изключителна защита и надеждност на оборудването за компресори, работещи при леки до тежки условия.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.