...

Компресорно масло EVERTOIL/S 4L

(1 клиентски отзив)

122.00 лв.

Компресорно масло EVERTOIL/S 4L се произвежда на базата на дълбоко рафинирано минерално базово масло и набор от обогатяващи добавки, подобряващи експлоатационните характеристики на готовия за употреба продукт.

 

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.