...

Масло за вакуум помпи RAVENOL ISO VG 100 5L

86.00 лв.

Масло за вакуум помпи RAVENOL ISO VG 100 5L е високопроизводително промишлено масло с широк спектър от приложения в цялата индустрия. Характеризира се с добро вискозитетно-температурно поведение, висока устойчивост на стареене и надеждна защита от корозия. Ефективните добавки гарантират отлична защита от износване дори при екстремни натоварвания.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.