...

Редукторно масло RAVENOL Getriebeoel CLP 68 20L

(1 клиентски отзив)

258.00 лв.

Редукторно масло RAVENOL Getriebeoel CLP 68 20L е висококачествено редукторно масло на минерална основа, формулирано с EP добавки. Специалната комбинация от активни вещества осигурява добър, стабилен капацитет на натоварване при високо налягане. RAVENOL Getriebeoel CLP 68 има ниска точка на замръзване и поради това много добро студено поведение. RAVENOL Getriebeoel CLP 68 може да се използва като смазващо средство в почти всички индустриални зъбни предавки, следвайки препоръките на производителя.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.