...

Трансмисионно масло RAVENOL Hydro-Fluid 20L

(1 клиентски отзив)

289.60 лв.

Универсално трансмисионно масло RAVENOL Hydro-Fluid 20L е специално масло, което отговаря на препоръките на всички известни производители на селскостопански трактори. То може да се използва и в трансмисионни и в хидравлични системи на модерните трактори. Висококачествените базови масла и избраните добавки осигуряват безпроблемна работа през всеки сезон.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.