...

Tрансмисионно масло RAVENOL Catoel TO-4 10W 20L Bag in Box

(1 клиентски отзив)

235.42 лв.

Tрансмисионно масло RAVENOL Catoel TO-4 10W 20L Bag in Box е специално масло за хидравлика и трансмисии. RAVENOL CATOEL TO-4 SAE 10W отговаря на изискването на спецификацията Caterpillar TO-4 и е подходящо за смазване на скоростни кутии, диференциали, крайни задвижвания и хидравлично оборудване на земнокопно оборудване, Caterpillar TO-4 или Allison C. RAVENOL CATOEL TO-4 SAE 10W осигурява максимална защита от износване при различни зъбни колела, странични задвижвания и диференциали, оптимизира коефициента на триене при трансмисии с мощност, мокри спирачки и съединители.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.