...

Tрансмисионно масло RAVENOL Catoel TO-4 30W 20L

(1 клиентски отзив)

314.14 лв.

Tрансмисионно масло RAVENOL CATOEL TO-4 SAE 30W 20L е специално масло за хидравлика и трансмисии. RAVENOL CATOEL TO-4 SAE 10W отговаря на изискването на спецификацията Caterpillar TO-4 и е подходящо за смазване на скоростни кутии, диференциали, крайни задвижвания и хидравлично оборудване на земнокопно оборудване,

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.