...

Гумени стелки за BMW E87/ E81 / F20 09.04 – 10.10г.

68.10 лв.

Гумени стелки за BMW E87/ E81 / F20 09.04 – 10.10г. –  осигуряват отлична устойчивост на вода или други течности. В резултат на това дъждовната вода, разлива на напитки или други течности се улавят от постелката и могат да се изкарат извън превозното средство. По отношение на кал, храна или други отпадъци – тези петна могат лесно да бъдат отстранени с леко измиване и изплакване

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.