...

Гумени стелки за MAZDA 6 GG/GY 06.02 – 08.07г

63.20 лв.

Гумени стелки за MAZDA 6 GG/GY 06.02 – 08.07г –  осигуряват отлична устойчивост на вода или други течности. В резултат на това дъждовната вода, разлива на напитки или други течности се улавят от постелката и могат да се изкарат извън превозното средство. По отношение на кал, храна или други отпадъци – тези петна могат лесно да бъдат отстранени с леко измиване и изплакване

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.