...

Гумени стелки за SEAT LEON 08.05 – 10.12г / TOLEDO след 01.05г

65.30 лв.

Гумени стелки за SEAT LEON 08.05 – 10.12г / TOLEDO след 01.05г –  осигуряват отлична устойчивост на вода или други течности. В резултат на това дъждовната вода, разлива на напитки или други течности се улавят от постелката и могат да се изкарат извън превозното средство. По отношение на кал, храна или други отпадъци – тези петна могат лесно да бъдат отстранени с леко измиване и изплакване

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.