...

Антифриз BORYGO ECO -35C 5L

(1 клиентски отзив)

59.50 лв.

Антифриз BORYGO ECO -35C 5L  e висококачествена Eko охладителна течност за автомобилни радиатори, чийто основен компонент е нетоксичен пропиленгликол с висока чистота. Благодарение на това, той бързо се биоразгражда и е безопасен за околната среда. Може да се използва в двигатели с вътрешно горене във всички модели автомобили, оборудвани с охладителни системи от алуминий, мед и техните сплави.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.