...

Антифриз MOTUL Inugel Optimal 5L

(1 клиентски отзив)

37.82 лв.

Антифриз MOTUL Inugel Optimal -37°C 5L  е готова за употреба охлаждаща течност, на базата на моноетиленгликол, с използване на органични добавки (AOT). Препоръчва се за всички охладителни системи: леки автомобили, тежкотоварни превозни средства, строителна, селскостопанска и градинска техника, кораби, стационарни двигател.. Мощност и защита (-37°C/-35°F). Готов за ползване антифриз. Органичната технология на Inugel Optimal намалява работната температура на двигателя, за да поддържа пълна мощност. Дълготрайна антикорозионна защита на цялата охладителна система.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.