...

Зелен антифриз RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant Premix FL22 1.5L

(1 клиентски отзив)

11.05 лв.

Зелен антифриз RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant Premix FL22 1.5L е готова за употреба охлаждаща течност, несъдържаща амини и фосфати, базирана на етилен гликол. Зелен антифриз RAVENOL с отлична защита срещу замръзване и ръжда. Long Life продукт, със специално подбрани инхибитори. Продуктът предпазва охлаждащата система от корозия, замръзване и през лятото от прегряване. Следвайте препоръките на производителя.

Цвят зелен.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.