...

Червен антифриз пълен концентрат RAXOL G12 Plus 80C 1L

(1 клиентски отзив)

18.50 лв.

Червен антифриз пълен концентрат RAXOL G12 Plus 80C 1L  се препоръчва за леки и лекотоварни автомобили и за работа при екстремни условия. RAXOL G12 PLUS е червен на цвят антифриз, който не съдържа силикати, предназначен за употреба в съвременните охладителни системи;

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.