...

Жълт антифриз RAVENOL Premix C11 1.5L

(1 клиентски отзив)

12.84 лв.

Жълт антифриз RAVENOL Premix C11 1.5L е готова за употреба екологична охлаждаща течност с 1,2-етандиол (моноетиленгликол) несъдържаща нитрити, амини и фосфати. Предназначена за двигатели с вътрешно горене, която осигурява абсолютна защита от корозия, замръзване и ръжда. Антифризът предпазва охлаждащата система от корозия, замръзване и през лятото от прегряване. Цвят жъл.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.