...

Aнтифриз RAVENOL ETC Concentrate Protect C12 EVO 1.5L

58.00 лв.

Aнтифриз RAVENOL ETC Concentrate Protect C12 EVO 1.5L е екологична охлаждаща течност без 2-етилхексанова киселина. Това е охлаждаща течност без борати, нитрити и фосфати предназначена за двигатели с вътрешно горене на базата на 1,2-етандиол (моноетилен гликол), която осигурява защита от корозия и замръзване, без нужда от поддръжка. Този продукт е формулиран като дългосрочна защита на радиатора, базирана на най-новата Si-OAT технология. Органичните киселини работят заедно с минералните силикати, за да осигурят възможно най-добрата защита. Следвайте препоръките на производителя.

Код: 1410165-005-01-999 Категории: , Етикет:
Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.