...

Aнтифриз RAVENOL HTC Hybrid Technology Coolant Concentrate 5L

(1 клиентски отзив)

50.74 лв.

Aнтифриз RAVENOL HTC Hybrid Technology Coolant Concentrate 5L е охлаждаща течност, несъдържаща амини и фосфати, базирана на моноетилен гликол, с отлична защита срещу замръзване и ръжда. Предназначена за двигатели на Mercedes, BMW, Opel, Saab и General Motors. Този LongLife продукт е формулиран със специални инхибитори, като комбинира силикатите с органични добавки и технология OAT. Използвайте винаги в съответствие със схемата за смесване.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.