...

Оригинален син антифриз концентрат BMW 83515A6CDD7 1.5L

24.00 лв.

Оригинален син антифриз концентрат BMW 83515A6CDD7 1.5L осигурява оптимална защита срещу корозия и прегряване. Има отлични показатели срещу замръзване при много ниски температури. Подходяща течност за алуминиеви, чугунени и др. охладителни системи и автомобилни блокове.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.