...

Препарат за размразяване на стъкла Ice remover original BMW 500ML

(1 клиентски отзив)

15.00 лв.

Препарат за размразяване на стъкла Ice remover original BMW 500ML – е с ефективна ниско замръзваща течност, предназначена да размразява вашите автомобилни стъкла от кондензираната влага, замръзнал сняг или леден дъжд които може да ограничи вашето периферно виждане от автомобила Ви.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.