...

Спирачна течност RAVENOL DOT 4 1L

(1 клиентски отзив)

26.08 лв.

Спирачна течност RAVENOL DOT 4 1L може да се използва във всички превозни средства, за които се изисква спецификация DOT 4 за спирачни течности. Има химическа стабилност и е снабдена с добавки, които осигуряват най-добрата ефективност на смазване. Подходяща е за всички хидравлични спирачни системи със синтетични флуиди. RAVENOL DOT 4 е смесима с всички известни спирачни течности от една и съща спецификация.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.