...

Диференциално масло Castrol Axle EPX 80W90 – 1 литър

(1 клиентски отзив)

16.25 лв.

Диференциално масло Castrol Axle EPX 80W90 – 1 литър е е многофункционално масло за мостове, което може да се използва в диференциали, крайни задвижвания и други приложения в леки автомобили и търговски превозни средства, където се изисква API GL-5 изпълнение. Одобрен е от MAN

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.