...

Диференциално масло MOTUL 90 PA – 2 литра

(1 клиентски отзив)

39.69 лв.

Диференциално масло MOTUL  90 PA e специален минерален смазочен материал, който е разработен за диференциали с ограничено приплъзване (LSD) за състезателни автомобили, 4WD, леки автомобили и строителни превозни средства.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.