...

Масло RAXOL GEAR HPX 75W90

(1 клиентски отзив)

34.00 лв.

Масло RAXOL GEAR  HPX 75W90 е създадено, за да се използва се в скоростни кутии, особено когато са налице проблеми с изместване. Поради специалния си състав, маслото е особено подходящо за синхронизирани скоростни кутии, както и за тежко натоварени диференциали.

Call Now Button Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.